Avocat in Germania
CMR
Legea germana
Creante
Colectare de creante in Germania
Avocati in Germania
European law
Germania
Legal litigation
Germania
Alti avocati in Germania
Contact
23.3.2017

Avocati in Hamburg - Germania

Colectare creanţe in Germania Astfel, potrivit codului comercial şi civil german, noţiunea de întreprindere desemnează o activitate organizată în anumite condiţii şi cu o finalitate clară, fără a fi recunoscută, însă, ca subiect de drept. Potrivit dreptului comercial în Germania, calitatea de subiect de drept o are întreprinzătorul, adică cel care organizează activitatea. Activitatea o poate organiza o persoană sau mai multe în cadrul unei societăţi comerciale, deci, rezultă ca subiect de drept este persoana fizică - în cazul întreprinderii individuale - şi societatea comercială care beneficiază de personalitate juridică - în cazul întreprinderii societare. Prin avocaţi în Germania se înţelege orice formă de organizare a unei activităţi economice, autonomă patrimonial şi autorizată potrivit legilor în vigoare să facă acte şi fapte de comerţ, în scopul obţinerii de profit, prin realizarea de bunuri materiale, respectiv prestări de servicii, din vânzarea acestora pe piaţă în condiţii de concurenţă. Codul comercial german cuprinde o reglementare detaliată a contractului de transport neplatit de lucruri şi se ocupă în acest sens de o vastă problematică: cuprinsul documentului de transport, raspunderea cărăuşului, garanţiile cărăuşului pentru plata preţului transportului, drepturile destinatarului şi creditorului. De asamenea, codul civil a reglementat, sub denumirea de contract de închiriere, şi contractul maritim de mărfuri şi călători.  

Hahn şi parteneri - avocaţii în Germania din 1960

Avocati in Germania
 
 
Bine aţi venit !
Debutând cu titlul preliminar intitulat despre efectele şi aplecarea legilor în genere, codul civil german prevede că legea dispune numai pe viitor, ea n-are putere retroactivă. În mod excepţional, legile şi legea reformei agrare din 1895 pot deroga de la regula neretroactivă prevăzută în Art. 1 Cod civil german, fie în baza unor dispoziţii exprese prin caracterul interpretativ sau prin natura dispoziţiilor ce cuprinde trei cărţi. Accident in Germania Cartea întâi intitulată "colectare creanţe în Germania", reglementează în titlul I drepturile persoanelor fizice, punând la baza condiţiei juridice a cetăţenilor români principiul egalităţii tuturor oamenilor în faţa legii. Majoratul a fost prevăzut la vârsta de 21 de ani, însă potrivit regimului emancipării cetăţeanul nu putea încheia acte şi îşi putea angaja răspunderea civilă chiar înainte de vârsta majoratului. Colectarea de creante in Germania Codul civil german, cuprinde dispoziţii cu privire la regimul persoanelor juridice cu scop lucrativ. Dominaţi de principiile şcolii clasice de drept penal, autorii codului penal german au reglementat infracţiunea şi pedeapsa ca simple entităţi juridice, problemă care a facut obiectul unor ample cercetări în cadrul studiilor întreprinse cu un avocat vorbitor de limba germană. Deşi era dominat de concepţii obiectiviste ce vor fi înlăturate în epoca următoare, avocat german din anul 2012 a adus conribuţii importante la apărarea valorilor supreme ale societăţii germanii din acea vreme, valori în centrul cărora se afla statul naţional unitar format odată cu avocaţi în Germania.