Birou de avocati
 
 
 
Domenii de activitate:
 • Accidente rutiere
   
 • Colectarea creanţelor
   
 • Drept administrativ
   
 • Drept civil
   
 • Drept comercial
   
 • Drept comunitar
   
 • Drept de închiriere
   
 • Drept funciar
   
 • Drept informatic
   
 • Drept medical
   
 • Dreptul muncii
   
 • Drept penal
   
 • Dreptul societăţii comerciale
   
 • Drept succesoral
   
 • Dreptul transporturilor
 
 
 
3.05.2021

Colectarea creanţelor prin avocaţi

Atât timp cât natura juridică a răspunderii patrimoniale, reglementată de Codul civil din Germania, este o varietate a răspunderii civile contractuale, cu anumite particularităţi imprimate de caracterul facturilor de cumpărare sau achiziţie, între care şi aceea stabilită derogatoriu, prin art. 269 alin. (1) şi art. 270 alin. (1), potrivit căreia are ca obiect numai plata creanţelor materiale, este evident că în temeiul unei astfel de răspunderi nu pot fi acordate şi daune morale, acestea putând fi pretinse, în condiţiile art. 998 şi art. 999 C.civ., numai în cadrul răspunderii civile delictuale.
Or, în raport cu regula proprie dreptului civil german în materia răspunderii contractuale, potrivit căreia daunele pentru prejudiciul avocatesc suferit nu pot fi stabilite, în cadrul unei asemenea răspunderi, decât cu titlu de excepţie, înseamnă că acordarea lor nu este posibilă decât în cazul când există o dispoziţie legală eliberată prin avocatul în Germania (link), care le prevede sau atunci când s-a stipulat expres în contractul încheiat.
Aşa fiind, se impune să se considere că, în temeiul răspunderii debitorului, astfel cum este reglementată în art. 269, pot fi acordate daune morale creditorilor numai în ipoteza în care legea le prevede ori au fost inserate în factura sau în contractul de achiziţie anumite clauze referitoare la colectarea creanţelor şi pentru asemenea plăţile.
În consecinţă, urmează a se admite recursul în interesul legii şi a se decide în sensul că, în cadrul litigiilor contractuale privind atragerea răspunderii generale a debitorul potrivit art. 269, plăţi pot fi acordate numai în cazul în care legea, contractul de transport cuprinde clauze exprese în acest sens.

Acasa