Logo top
Mentiuni legale

Home

Colectare creante

Legea in Germania

Avocati

3.05.2021 Germania

Transport neplatit in Europa

Acţiuni privind plata tarifului de transport
Acţiunile din această categorie pot urmări achitarea taxei de transport neplătit sau restituirea integrală ori parţială a taxei plătite, pentru că şi transportatorul român este în drept să pretindă taxă pentru transportul efectuat de el. Expeditorul sau destinatarul în Germania, în funcţie de cel în sarcina cui a căzut obligaţia de plată a transportului, pot să solicite restituirea taxei plătite cu depăşirea cuantumului legal sau pentru un transport ce nu s-a mai executat.
Izvorul acţiunilor pentru plata taxei de transport este, aşadar, contractul de transport, dat fiind faptul că are caracter oneros şi acest lucru impune ca pentru prestaţia executată să primească un preţ - taxa sau tariful de transport. Dar dacă debitorul nu vrea să platească ar fi nevoie de a imputernici un avocat vorbitor de limba română in Germania. În acest sens, se pronunţă şi literatura de specialitate: preţul este un element constitutiv al transportului de mărfuri, la fel de esenţial ca marfa însăşi. In lipsa sa, nu numai că nu se poate vorbi de un transport comercial, ci nu există transport în nici un fel.
Tot din aceeaşi categorie de acţiuni fac parte şi acţiunile referitoare la taxele pentru activităţile accesorii transportului pentru că acest tip de contract, cel de transport, are caracter unitar şi este firesc ca aceste acţiuni să-şi aibă izvorul tot în contractul de transport.
Oricum, aşa cum s-a arătat şi în literatura de specialitate, dreptul cărăuşului la acţiune pentru plata tarifului de transport există indiferent de cauza care a generat o asemenea situaţie: eroare în calculul tarifului, indicare a altor mărfuri decât cele reale pentru a achita un preţ mai mic etc.
Acţiuni pentru plata despăgubirilor
Sunt acţiuni ce ţin de executarea necorespunzătoare sau neexecutarea obligaţiilor ce rezultă din contractul de transport, de pază a bunurilor şi de eliberare a lor la termenul prevăzut în contract.
Acţiuni în regres
Sunt utilizate mai ales în raporturile dintre cărăuşii succesivi în situaţia în care un cărăuş a fost obligat la plata de despăgubiri pentru pagube cauzate de cel de-al doilea cărăuş. Altfel spus, în transporturile efectuate cu cărăuşi succesivi, pot exista pretenţii băneşti reciproce dacă despăgubirile au fost plătite reclamantului doar de către un singur cărăuş, deşi ele erau datorate de mai mulţi dintre aceştia. Astfel, cărăuşul reclamant utilizează acţiunea în regres, iar ceilalţi cărăuşi au calitate de pârâţi şi au obligaţia de a restitui cărăuşului reclamant cota-parte de despăgubire pe care acesta a plătit-o pentru ceilalţi.
In acest sens, art. 436 alin. (2) C.com. prevede că „orice cărăuş chemat a răspunde de fapte care nu sunt ale sale, are facultatea de a chema în garanţie sau pe cărăuşul care 1-a precedat imediat sau pe cărăuşul intermediar răspunzător de pagubă".
Acasa